Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 8x 262x 35x 308x

Philodromus collinus C. L. Koch, 1835

České jménolistovník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy308 nálezů, 145 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean - (Af.) (NC
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (308 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání851102872
Smyk3947053
Individuální sběr2515038
Žlutá miska1001
Zemní past4515049
Neurčeno3253586
Prosev4709
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (307 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smrkové monokultury1821020
Lesy4104
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Horské smrčiny0101
Suťové a roklinové lesy1203
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Zahrady0001
Neurčeno3636395
Písčiny0101
Výsadby jehličnanů0101
Paseky2011
Xerotermy na jiných podkladech917012
Kultury jehličnanů1102
Skály nižších a středních výšek1001
Slatiniště3222011
Močály1827816
Kamenité sutě4302
Bylinné porosty na březích potoků a řek1303
Kamenolom0101
Vrchoviště2403
Květnaté bučiny3104
Pískovcová skalní města3703
Břehy tekoucích vod0202
Přechodová rašeliniště5477
Pastviny3203
Urbánní biotopy1204
Skalní a suťové biotopy2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2804
Vlhké louky812015
Písečné přesypy3304
Reliktní bory na skalních podkladech151304
Louky4605
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1015214
Lesní okraje1405
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1213
Horské biotopy0101
Bažinné olšiny0101
Lesní paseky3104
Podmáčené smrčiny5202
Borové monokultury3003
Rašeliniště a slatiniště2202
Mezofilní louky0101
Horské buko-jedlové lesy2033
Interiéry budov0101
Rákosiny, orobincové porosty4502
Ovocné sady3002
Kultury listnáčů1072
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3304
Suťové a roklinové lesy1102
Acidofilní bory2103
Lesní cesta1202
Křoviny a skupiny stromů mimo les2002
Přirozené lesy6117
Lužní lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy