Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 6x 15x 504x 24x 549x

Philodromus collinus C. L. Koch, 1835

České jménolistovník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy549 nálezů, 136 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - (Af.) (NC
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (219 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska1001
Smyk4444057
Zemní past4215048
Sklepávání851142872
Individuální sběr2214031
Prosev1102
?0101
sf21527
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (203 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
písčiny3405
výsadby jehličnanů1416021
paseky5115
travnaté stepi917012
osluněné skály nižších poloh4704
luční ostřicové mokřady3222011
Močály1827816
kamenité suti nižších poloh4302
bylinné porosty břehů1303
kamenolomy0101
rašeliniště910712
bučiny nižších poloh3104
Břehy tekoucích vod0202
00000001001
pastviny3203
ruderály1204
Skalní a suťové biotopy2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2804
mokré louky812015
Lesy4003
reliktní bory na skalách151304
Louky4605
dubohabřiny2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1015214
Lesní okraje1405
horská vřesoviště1213
Horské biotopy0101
bažinné olšiny0101
podmáčené smrčiny8506
mezofilní louky0101
horské bučiny2033
interiéry budov0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4502
ovocné sady bez bylinné vegetace3002
Kultury listnáčů1072
suťové a roklinové lesy1102
Acidofilní bory2103
suché křoviny2002
Lesní cesta1202
Přirozené lesy6117
údolní jasanoolšové luhy0101
21211107704
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019