Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 262× 38× 311×

Philodromus collinus C. L. Koch, 1835

České jménolistovník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy311 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean - (Af.) (NC
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (311 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání851123174
Smyk3948054
Individuální sběr2515038
Žlutá miska1001
Zemní past4515049
Neurčeno3253586
Prosev4709
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (310 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů2223026
Suťové a roklinové lesy2406
Rašeliniště9111013
Lesy4104
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Horské smrčiny3405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Zahrady0001
Bučiny nižších poloh3205
Neurčeno3636395
Písčiny3405
Paseky5115
Suché louky917012
Stinné skály nižších poloh4704
Luční ostřicové mokřady3222011
Močály1827816
Kamenité suti nižších poloh4302
Bylinné porosty břehů1303
Kamenolomy0101
Břehy tekoucích vod0202
Pastviny3203
Ruderály1204
Skalní a suťové biotopy2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2804
Mokré louky812015
Reliktní bory na skalách151304
Louky4605
Suché doubravy2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1015214
Lesní okraje1405
Porosty borůvek1213
Horské biotopy0101
Mokřadní olšiny0101
Podmáčené smrčiny5202
Mezofilní louky0101
Horské bučiny2033
Interiéry budov0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4502
Ovocné sady s luční vegetací3002
Výsadby listnáčů1072
Acidofilní bory2103
Lesní cesta1202
Suché křoviny2002
Přirozené lesy6117
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy