Kvadráty: 6573
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 3x 3x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona saxatilis Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Silně ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (51 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 4 1 2
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 1 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 4 1 2
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy