Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 60× 14× 85×

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886

České jménočelistnatka tmavá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy85 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (Az.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-750

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (85 použitých nálezů)
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání76310
Smyk2817122
Zemní past5205
Individuální sběr139018
Neurčeno613027
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (85 použitých nálezů)
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi2101
Vlhké lesní lemy0101
Lužní lesy nížin11506
Neurčeno1417036
Bylinné porosty břehů1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Kamenolomy0021
Močály159010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1403
Suché louky0212
Břehy tekoucích vod6318
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Mokré louky1102
Rašeliniště2002
Stinné skály nižších poloh1001
Mokřadní olšiny2101
Lesní cesta1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Suťové a roklinové lesy1001
Horské smrčiny0101
Písčiny0001
Ruderály1001
 SamciSamiceMláďataNálezy