Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Almost threatened 2x 9x 60x 6x 77x

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886

Czech namečelistnatka tmavá
Threat levelAlmost threatened
Records77 nálezů, 50 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (Az.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (50 used records)
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr139018
Smyk2814119
Zemní past4004
Sklepávání3336
Prosev2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (43 used records)
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrbové křoviny štěrkových náplavů1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2502
Kamenolom0021
Močály159010
Rákosiny, orobincové porosty1403
Xerotermy na jiných podkladech0212
Břehy tekoucích vod6318
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Vlhké louky1102
Rašeliniště a slatiniště2002
Skály nižších a středních výšek1001
Bažinné olšiny2101
Lesní cesta1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lužní lesy8003
Suťové a roklinové lesy1001
Horské smrčiny0101
Písečné přesypy0001
Urbánní biotopy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords