Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Almost threatened 4x 17x 116x 4x 141x

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886

Czech namečelistnatka tmavá
Threat levelAlmost threatened
Records141 nálezů, 49 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2010
Distribution areaEuropean - eM (Az.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (51 used records)
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2813119
Individuální sběr1511021
Zemní past3003
Sklepávání3235
Potrava rákosníků0101
ra0101
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (42 used records)
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin2502
kamenolomy0021
Močály159010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1403
travnaté stepi0212
Břehy tekoucích vod6318
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
mokré louky1102
rašeliniště2002
osluněné skály nižších poloh1001
bažinné olšiny2101
Lesní cesta1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
údolní jasanoolšové luhy8003
suťové a roklinové lesy1001
horské smrčiny0101
písčiny0001
ruderály1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019