Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 62x 9x 72x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12x 4x 282x 57x 355x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 9x 5x 333x 54x 401x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 2x 9x 60x 9x 80x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 8x 96x 17x 124x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 4x 381x 118x 504x
Tetragnatha shoshone Tetragnatha shoshone Levi, 1981 Není ohrožený 7x 7x
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 1x 11x 4x 16x

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Ondřej Machač
The wasp A. quadrisculpta was exclusively associated with an orb-weaving spider Tetragnatha montana in the family Tetragnathidae. The alteration of the web architecture of Tetragnatha montana induced by the larva A. quadrisculpta was unique and species specific.


 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Tetragnatha dearmata
Tetragnatha extensa
Tetragnatha montana
Tetragnatha nigrita
Tetragnatha obtusa
Tetragnatha pinicola

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1559 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 11 27 25 31
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 37 63 6 107
Tetragnatha montana Simon, 1874 135 239 5 187
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 6 13 0 27
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 7 23 1 36
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 48 56 21 138
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 3 2 0 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 6 9 0 6
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 140 156 92 130
Tetragnatha montana Simon, 1874 61 119 61 78
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 28 16 1 21
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 4 13 16 22
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 71 110 107 143
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 9 3 16
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 54 68 19 68
Tetragnatha montana Simon, 1874 33 64 12 47
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 13 9 0 18
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 6 14 3 22
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 33 59 33 78
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 4 9 3 6
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 3 8 2 7
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 9 11 8
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 5 13 7
Tetragnatha montana Simon, 1874 36 44 8 35
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 4 3 3 7
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 5 15 27 30
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 23 51 158 68
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 4 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 30 39 8 23
Tetragnatha montana Simon, 1874 12 23 2 25
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 4 0 0 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 3 4 1 10
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 18 50 47
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 5 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 12 17 13 20
Tetragnatha montana Simon, 1874 24 35 0 22
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 1 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 9 9 19
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 7 0 5
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 10 9
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 0 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1559 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 9 23 28 36
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 47 88 45 137
Tetragnatha montana Simon, 1874 121 217 42 199
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 13 13 0 34
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 3 10 3 30
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 42 65 42 161
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 1 0 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 4 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 31 46 32 44
Tetragnatha montana Simon, 1874 24 44 7 22
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 15 9 0 10
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 7 7 9
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 6 1 6
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 2 3 2 2
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 0 2 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 7 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 64 67 16 34
Tetragnatha montana Simon, 1874 23 35 6 20
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 15 10 18
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 26 28 13 27
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 4 1 5
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 3 4 6 9
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 10 21 26 27
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 4 6 4 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 7 8 0 6
Tetragnatha montana Simon, 1874 20 35 0 24
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 10 5 0 5
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 7 1 6
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 2 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 7 5 3 17
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 5 0 6
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 10 39 19
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 1 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 33 26 4 9
Tetragnatha montana Simon, 1874 15 25 4 13
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 2 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 4 3 6
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 2 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 5 0 7 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 17 43 3 20
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 5 2 8
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 5 8 0 11
Tetragnatha montana Simon, 1874 15 23 0 7
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 4 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 3
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 2 6 1 5
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 2 8 0 5
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 2 7 4
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 2 1 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 4 4 1 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 11 15 14 23
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 9 19 3 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 8 5 0 8
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 6 3 1 8
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 5 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 2 0 5
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 0 1 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 9 22 25
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 4 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 7 1 7
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 18 12 9 13
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 6 3 0 7
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 12 13 0 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 13 0 9
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 28 19
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 10 9 14 13
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 5 3 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 4
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 3 0 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 5 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 11 0 7
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 7 0 7
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 2 6
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 25 7
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 6 3 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 9 0 11
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 1 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 9 9 9
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 2 6 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 3 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 11 6
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 2 0 4
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 4 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 4 0 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 14 1 8
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 8 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 8 0 5
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 12 10
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 3 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 4 1 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 2 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 5 59 6
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 2 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 21 2 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 4 3 6
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 9 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 10 5
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 1 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 5 5
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 6 11 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 6 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 3 1 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 5 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 4 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 29 4
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 1 3
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 1 5
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 4 0 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 13 7 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 6 11 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 1 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 0 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 3
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 5 1 3
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 2 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 1 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 1 2
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 1 3
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 2
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 4 1 2
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 7 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 2 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy