Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 2x 122x 8x 132x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 24x 7x 508x 39x 578x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 18x 9x 486x 27x 540x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 4x 17x 116x 4x 141x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 6x 15x 179x 7x 207x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 7x 711x 60x 780x
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 Není ohrožený 14x 14x
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 2x 22x 24x

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Tetragnatha dearmata

Tetragnatha extensa
Tetragnatha montana

Tetragnatha nigrita

Tetragnatha obtusaTetragnatha pinicola
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (928 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 9 12 4 11
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 177 185 91 139
Tetragnatha montana Simon, 1874 79 147 67 82
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 28 13 1 19
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 13 16 21
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 76 108 97 134
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 3 6 2 10
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 43 75 19 64
Tetragnatha montana Simon, 1874 31 62 1 53
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 15 11 0 21
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 4 13 2 20
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 33 48 27 73
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 4 8 2 5
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 4 7 2 6
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 13 11 10
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 7 6 17 11
Tetragnatha montana Simon, 1874 43 46 10 39
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 3 2 3 5
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 9 16 22 29
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 17 56 135 59
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 0 1 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 5 0 4 6
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 8 0 8
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 3 0 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 3 0 0 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 6 47 34
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 2 5
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 3 7 7
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 2 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 4 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 7 0 5
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 10 9
raSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 3 2 0 5
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 0 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 0 0 1
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (852 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 4 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 30 45 32 43
Tetragnatha montana Simon, 1874 24 44 7 22
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 15 9 0 10
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 7 7 9
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 5 1 5
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 2 3 2 2
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 0 2 2
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 7 0 3
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 63 65 11 31
Tetragnatha montana Simon, 1874 23 33 6 19
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 15 3 14
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 26 28 13 27
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 4 0 4
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 3 4 5 8
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 9 17 4 17
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 7 5 3 17
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 4 0 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 10 39 19
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 4 6 4 4
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 6 7 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 15 19 0 16
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 8 0 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 6 1 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 0 3
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 5 0 7 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 17 43 3 20
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 5 2 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 9 19 3 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 8 5 0 8
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 6 3 1 8
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 5 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 2 0 5
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 2 7 4
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 2 1 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 4 4 1 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 11 14 14 22
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 0 1 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 6 22 23
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 6 3 0 7
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 12 13 0 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 13 0 9
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 2 4 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 7 1 7
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 13 10 9 12
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 4 6 0 7
Tetragnatha montana Simon, 1874 14 22 0 6
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 4 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 2
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 2 6 1 5
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 2 7 0 4
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 1 2
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 33 26 4 9
Tetragnatha montana Simon, 1874 13 21 0 9
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 3 0 3
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 3 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 28 19
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 8 8 12 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 5 3 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 3
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 3 0 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 2 6
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 26 8
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 5 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 11 0 6
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 7 0 7
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 1 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 9 9 9
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 4 0 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 14 1 8
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 6 3 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 7 0 7
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 15 0 7
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 5 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 2 6 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 3 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 5 4
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 3 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 4 1 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 12 10
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 4 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 4 3 6
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 2 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 21 2 5
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 6 11 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 6 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 3 1 3
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 1 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 59 5
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 8 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 8 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 4 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 29 4
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 1 3
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 0 3
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 1 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 13 7 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 6 11 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 7 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 6 0 3
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 4
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 2 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 5 1 3
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 4 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 1 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 4 1 2
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 0 7 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 3 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 2 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020