Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 62x 9x 72x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12x 4x 282x 44x 342x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 9x 5x 333x 40x 387x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 2x 9x 60x 7x 78x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 8x 96x 9x 116x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 4x 381x 73x 459x
Tetragnatha shoshone Tetragnatha shoshone Levi, 1981 Není ohrožený 7x 7x
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 1x 11x 3x 15x

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Ondřej Machač
The wasp A. quadrisculpta was exclusively associated with an orb-weaving spider Tetragnatha montana in the family Tetragnathidae. The alteration of the web architecture of Tetragnatha montana induced by the larva A. quadrisculpta was unique and species specific.


 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Tetragnatha dearmata
Tetragnatha extensa
Tetragnatha montana
Tetragnatha nigrita
Tetragnatha obtusa
Tetragnatha pinicola

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (944 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 6 9 0 6
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 139 145 92 118
Tetragnatha montana Simon, 1874 56 107 57 66
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 28 14 1 19
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 3 9 16 18
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 68 93 88 114
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 9 3 16
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 54 67 19 67
Tetragnatha montana Simon, 1874 33 64 12 47
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 13 9 0 18
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 6 14 3 22
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 33 58 31 76
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 4 9 3 6
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 3 6 2 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 9 11 8
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 5 13 7
Tetragnatha montana Simon, 1874 36 44 7 34
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 4 3 3 7
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 5 15 22 26
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 23 51 135 59
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 4 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 30 39 8 23
Tetragnatha montana Simon, 1874 12 23 2 25
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 4 0 0 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 3 4 1 10
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 18 50 47
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 5 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 12 17 13 20
Tetragnatha montana Simon, 1874 24 35 0 22
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 1 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 9 6 16
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 7 0 5
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 10 9
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 0 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (874 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 4 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 31 46 32 44
Tetragnatha montana Simon, 1874 24 44 7 22
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 15 9 0 10
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 7 7 9
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 6 1 6
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 2 3 2 2
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 0 2 2
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 7 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 63 65 16 32
Tetragnatha montana Simon, 1874 23 33 6 19
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 15 3 14
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 7 5 3 17
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 5 0 6
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 10 39 19
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 4 6 4 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 6 7 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 15 19 0 16
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 8 0 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 6 1 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 0 3
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 5 0 7 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 17 43 3 20
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 5 2 8
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 2 7 4
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 2 1 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 4 4 1 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 11 15 14 23
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 9 19 3 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 8 5 0 8
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 6 3 1 8
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 5 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 2 0 5
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 5 6 0 8
Tetragnatha montana Simon, 1874 14 22 0 6
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 4 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 2
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 2 6 1 5
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 2 7 0 4
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 4 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 6 1 6
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 18 12 9 13
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 6 3 0 7
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 12 13 0 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 13 0 9
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 1 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 32 26 4 8
Tetragnatha montana Simon, 1874 13 21 0 9
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 3 0 3
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 28 19
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 10 8 14 12
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 5 3 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 4
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 3 0 0 2
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 7 15 18
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 8 10 10 13
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 3
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 3 0 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 5 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 16 4 12
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 15 15 3 10
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 2 0 3
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 2 6
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 25 7
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 6 3 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 9 0 11
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 1 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 9 9 9
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 4 0 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 14 1 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 4 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 12 10
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 2 6 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 3 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 5 4
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 3 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 3 1 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 5 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 11 0 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 5 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 4 3 6
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 6 11 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 6 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 3 1 3
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 21 2 5
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 9 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 8 4
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 59 5
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 4 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 29 4
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 1 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 1 3
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 13 7 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 6 11 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 2 3
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 6 0 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 2
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 1 5
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 4 0 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 7 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 6 0 3
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 7 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 5 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 2 3
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 1 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 4 1 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 1 2
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 3 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 2
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 2
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 7 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 1
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Acidofilní teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 2 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Vrbové křoviny štěrkových náplavůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Rákosiny eutrofních stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
HliníkSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy