Kvadráty: 7266 5349 5454 5960
  Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 Není ohrožený

Tetragnatha shoshone Levi, 1981

České jménočelistnatka šošonská
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy7 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1996, V. Růžička, Růžička & Holec 1998
Poslední nález 1998 , Michal Holec
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-300

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past0001
Individuální sběr4936
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2615
Močály2322
 SamciSamiceMláďataNálezy