Kvadráty: 5843
  Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy