Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 246x 7x 255x

Tiso vagans (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka stěhovavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy255 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (115 použitých nálezů)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5047074
Prosev2606
Smyk717021
Individuální sběr69010
Sklepávání2103
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (109 použitých nálezů)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště2305
ostřicové porosty stojatých vod3102
dubohabřiny0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje1001
suché křoviny1102
horské bučiny0302
luční ostřicové mokřady0202
mokré louky418014
Močály0302
Horské biotopy2302
bylinné porosty břehů1102
obilná pole5202
horské smrčiny0101
Louky33024
mezofilní louky1718018
ruderály5406
Lesní cesta0101
úhory3105
ovocné sady bez bylinné vegetace1511013
haldy a výsypky0001
Lesy0101
Ovocné sady a vinohrady1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019