Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Not endangered 1x 133x 7x 141x

Tiso vagans (Blackwall, 1834)

Czech namepavučenka stěhovavá
Threat levelNot endangered
Records141 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (116 used records)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4949073
Prosev0705
Smyk715020
Individuální sběr810013
Sklepávání3105
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Přechodová rašeliniště1102
Porosty vysokých ostřic6204
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Vrchoviště0202
Rákosiny, orobincové porosty0101
Lesní okraje1001
Floristicky pestré křoviny1102
Horské buko-jedlové lesy0302
Slatiniště0202
Vlhké louky419015
Močály0302
Horské biotopy2302
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Pole5202
Horské smrčiny0101
Louky33024
Polní meze1001
Urbánní biotopy4405
Lesní cesta0101
Polní úhory1002
Mezofilní louky1618017
Ruderály1001
Ovocné sady1511013
Haldy a výsypky0001
Lesy0101
Ovocné sady a vinohrady1001
Luční úhory2103
Rašeliniště a slatiniště1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords