Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Not endangered 2x 246x 7x 255x

Tiso vagans (Blackwall, 1834)

Czech namepavučenka stěhovavá
Threat levelNot endangered
Records255 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (115 used records)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5047074
Prosev2606
Smyk717021
Individuální sběr69010
Sklepávání2103
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (109 used records)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště2305
ostřicové porosty stojatých vod3102
dubohabřiny0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje1001
suché křoviny1102
horské bučiny0302
luční ostřicové mokřady0202
mokré louky418014
Močály0302
Horské biotopy2302
bylinné porosty břehů1102
obilná pole5202
horské smrčiny0101
Louky33024
mezofilní louky1718018
ruderály5406
Lesní cesta0101
úhory3105
ovocné sady bez bylinné vegetace1511013
haldy a výsypky0001
Lesy0101
Ovocné sady a vinohrady1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020