Kvadráty: 6655
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 5 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 2 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy