Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 10× 47× 66×

Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy66 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax (Preference: Nízká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (66 použitých nálezů)
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3357
Individuální sběr1121022
Neurčeno913530
Prosev1203
Smyk0202
Eklektor0001
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (66 použitých nálezů)
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno16928
Interiéry budov1625022
Vnější stěny budov0101
Obhospodařované pozemky1001
Pastviny1001
Ovocné sady s luční vegetací4204
Ruderály1403
Výsadby jehličnanů0102
Kamenolomy0101
Paseky0101
Louky0112
 SamciSamiceMláďataNálezy