Kvadráty: 5558
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 4x 4x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 4x 4x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 4x 4x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (37 použitých nálezů)
?SamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 5 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 4 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019