Kvadráty: 5558
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 5 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 4 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (54 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 5 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 4 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy