Kvadráty: 5558
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (15 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy