Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 23× 33×

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)

České jménozápřednice zelenavá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy33 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno113015
Zemní past1124015
Žlutá miska0101
Prosev0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno219022
Suťové a roklinové lesy0101
Porosty borůvek1202
Xerotermní travinobylinná společenstva71503
Pastviny0202
Přirozené lesy1001
Louky a pastviny1001
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy