Kvadráty: 5959
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 5 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 4 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (65 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 4 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 1 1
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy