Kvadráty: 5959
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 5 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (61 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 1 1
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy