Kvadráty: 5959
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 4x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 4x 4x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 8x 8x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 1 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (59 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020