Kvadráty: 5959
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (128 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 5 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 5 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 4 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (128 použitých nálezů)
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 4 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 1 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy