Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 23× 29×

Leviellus stroemi (Thorell, 1870)

České jménokřižák Strömův
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy29 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl, Filip Matouš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-750

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Males of Zygiella atrica can easily be identified by their long palps. Females and juveniles of Zygiella atrica and Zygiella x-notata cannot be distinguished only by the pattern and colouration on the prosoma and opisthosoma. Zygiella atrica can be dark and can have a pattern on the prosoma like Zygiella x-notata. Zygiella x-notata also has light and reddish forms. In Czechia, both species can occur syntopically, so an examination of the genitals is necessary.

New
records and summarized published data about the distribution of
Leviellus species in Czechia are provided. There are two species: Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) and Leviellus stroemi (Thorell, 1870). While Leviellus thorelli is a rare thermophilic species associated mainly with solitary deciduous trees and in Czechia occurring only in southern Moravia, Leviellus stroemi is locally common throughout the country, preferring a wider range of habitats. The paper also provides information about biology and ecology of both species in Czechia.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (29 použitých nálezů)
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr77114
Fotografie1304106
Neurčeno3508
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov5301611
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0552
Ruderály0101
Neurčeno4508
Dubohabřiny1001
Mezofilní louky1001
Vlhké doubravy0101
Lužní lesy nížin0101
Reliktní bory na skalách0101
Paseky1101
Rašeliniště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy