Kvadráty: 6549
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 6x 6x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 4x 4x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 8x 8x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 6x 6x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 12x 12x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (85 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 12 3 0 4
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 10 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 9 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 2 1 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 2 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 16 7 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 3 0 4
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 6 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 5 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 10 9 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 3 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 6 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 5 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 2 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 9 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 9 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 3 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 9 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 2 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 3 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 6 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 3 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 6 0 2
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 15 5 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020