Kvadráty: 6549
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Fotografie

Leviellus stroemi

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (90 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 2 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 4 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 3 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 9 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 9 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 6 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 5 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 15 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (90 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 5 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 2 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 9 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 9 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 9 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 3 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 6 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 3 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 6 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 15 5 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy