Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 383× 29× 413×

Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka mokřinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy413 nálezů, 118 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (412 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past21820830160
Vysavač21102
Individuální sběr7984064
Smyk1929616
Neurčeno1981820140
Prosev1536023
Sklepávání682607
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (413 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky3131035
Neurčeno23320330156
Ostřicové porosty stojatých vod2420014
Rašeliniště5254027
Vlhké doubravy0101
Slaniska1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1934024
Mokřadní olšiny6758031
Bylinné porosty břehů6936014
Lužní lesy nížin71008
Výsadby jehličnanů0202
Břehy tekoucích vod71108
Bahnité břehy3202
Močály3253042
Štěrkové břehy řek0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody7307
Mezofilní louky1303
Stinné skály nižších poloh9703
Louky2303
Rašelinné bory0001
Luční ostřicové mokřady191465
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny71008
Ruderály31007
Bučiny nižších poloh1001
Suché křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0501
Přirozené lesy2503
Podmáčené smrčiny1001
Lesy1001
Ostatní pole0101
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy