Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 617x 22x 641x

Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka mokřinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy641 nálezů, 115 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (269 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6082055
Zemní past29824230168
Prosev2626026
Smyk1116614
Sklepávání21605
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (254 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště5254027
mokré louky3130035
Rákosiny, orobincové porosty1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1834023
bažinné olšiny6758031
bylinné porosty břehů6936014
lužní lesy nížin5305
výsadby jehličnanů0202
Břehy tekoucích vod71108
ostřicové porosty stojatých vod2320013
bahnité břehy3202
Močály3253042
údolní jasanoolšové luhy2703
štěrkové břehy řek0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody7307
mezofilní louky1303
osluněné skály nižších poloh9703
Louky2303
rašelinné bory0001
luční ostřicové mokřady191465
vrbové křoviny71008
ruderály31007
bučiny nižších poloh1001
suché křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0501
Přirozené lesy2503
podmáčené smrčiny1001
Lesy1001
obilná pole0101
skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020