Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 383× 25× 409×

Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka mokřinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy409 nálezů, 116 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (409 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7984064
Smyk1929616
Neurčeno1981820140
Zemní past21820730159
Prosev1536023
Sklepávání682607
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (409 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod2420014
Neurčeno23119130153
Rašeliniště5254027
Vlhké doubravy0101
Slaniska1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1934024
Mokřadní olšiny6758031
Bylinné porosty břehů6936014
Lužní lesy nížin71008
Výsadby jehličnanů0202
Břehy tekoucích vod71108
Bahnité břehy3202
Mokré louky3030034
Močály3253042
Štěrkové břehy řek0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody7307
Mezofilní louky1303
Stinné skály nižších poloh9703
Louky2303
Rašelinné bory0001
Luční ostřicové mokřady191465
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny71008
Ruderály31007
Bučiny nižších poloh1001
Suché křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0501
Přirozené lesy2503
Podmáčené smrčiny1001
Lesy1001
Ostatní pole0101
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy