Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 383x 24x 408x

Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka mokřinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy408 nálezů, 116 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (268 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7984064
Zemní past21820730159
Smyk1928615
Prosev1536023
Sklepávání682607
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (255 použitých nálezů)
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty vysokých ostřic2420014
rašeliniště1001
Slaniska1001
Rákosiny, orobincové porosty1834023
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Bažinné olšiny6758031
Bylinné porosty na březích potoků a řek6936014
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy5305
Kulturní lesy0101
Břehy tekoucích vod71108
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…3202
Vlhké louky3030034
Močály3253042
Lužní lesy2703
Štěrkové lavice0101
Rašeliniště a slatiniště2626013
Stojaté a pomalu tekoucí vody7307
Mezofilní louky1303
Pískovcová skalní města9703
Louky2303
Přechodová rašeliniště212508
Rašelinné březiny a bory0001
Vrchoviště4305
Slatiniště191465
Kácené vrbové křoviny71008
Ruderály31007
Květnaté bučiny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0501
Přirozené lesy2503
Podmáčené smrčiny1001
Lesy1001
Smrkové monokultury0101
Pole0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
 SamciSamiceMláďataNálezy