Kvadráty: 7254
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (32 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 3 2 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 2 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 2 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 2 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 5 2 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy