Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 5x 103x 29x 143x

Singa hamata (Clerck, 1757)

České jménokřižák příčnopruhý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy143 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(dry, semi-humid), humid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (143 použitých nálezů)
Singa hamata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1214
Smyk12254429
Neurčeno50721070
Prosev0223
Individuální sběr816323
Sklepávání35123
Zemní past414411
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (143 použitých nálezů)
Singa hamata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky110515
Hliník0201
Neurčeno54723476
Louky a pastviny3002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0201
Luční úhory3304
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Porosty vysokých ostřic1403
Pískovna1001
Břehy tekoucích vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0011
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Kamenolom1001
Xerotermy na jiných podkladech0313
Louky3705
Lužní lesy0303
Slatiniště1001
Horské biotopy0011
Mezofilní louky0011
Rákosiny, orobincové porosty0655
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy32122
Bažinné olšiny0502
Rašeliniště a slatiniště0313
Kácené vrbové křoviny1301
Bylinné porosty na březích potoků a řek0081
Borové monokultury0201
Polní cesta0031
Močály0041
Kultury listnáčů6301
Lesy0101
Písečné přesypy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy