Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 103× 39× 153×

Singa hamata (Clerck, 1757)

České jménokřižák příčnopruhý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy153 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Oto Zimmermann
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (152 použitých nálezů)
Singa hamata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1315
Individuální sběr916324
Smyk15274635
Neurčeno50721070
Zemní past614412
Prosev0223
Sklepávání35123
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (153 použitých nálezů)
Singa hamata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Úhory3405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0958
Bylinné porosty břehů1082
Neurčeno58723680
Mokré louky111516
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1403
Rašeliniště1314
Louky a pastviny3002
Bahnité břehy0101
Ostřicové porosty stojatých vod1403
Břehy tekoucích vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0011
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Kamenolomy1001
Suché louky0313
Louky3705
Lužní lesy nížin35125
Luční ostřicové mokřady1001
Horské biotopy0011
Mezofilní louky0011
Mokřadní olšiny0502
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1301
Výsadby jehličnanů0201
Ostatní pole0031
Močály0041
Výsadby listnáčů6301
Lesy0101
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy