Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Singa hamata (Clerck, 1757) Not endangered 6x 5x 103x 24x 138x

Singa hamata (Clerck, 1757)

Czech namekřižák příčnopruhý
Threat levelNot endangered
Records138 nálezů, 67 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(dry, semi-humid), humid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (70 used records)
Singa hamata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk12224427
Fotografie1113
Prosev0223
Individuální sběr816323
Sklepávání35123
Zemní past414411
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (64 used records)
Singa hamata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Hliník0201
Louky a pastviny3002
Vlhké louky19514
Luční úhory3304
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Porosty vysokých ostřic1403
Pískovna1001
Břehy tekoucích vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0011
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Kamenolom1001
Xerotermy na jiných podkladech0313
Louky3705
Lužní lesy0303
Slatiniště1001
Horské biotopy0011
Mezofilní louky0011
Rákosiny, orobincové porosty0655
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy32122
Bažinné olšiny0502
Rašeliniště a slatiniště0313
Kácené vrbové křoviny1301
Bylinné porosty na březích potoků a řek0081
Borové monokultury0201
Polní cesta0031
Močály0041
Kultury listnáčů6301
Lesy0101
Písečné přesypy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords