Kvadráty: 7163
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rhysodromus histrio Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (25 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 3 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (25 použitých nálezů)
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 3 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy