Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 12x 19x 2058x 98x 2187x

Erigone atra Blackwall, 1833

České jménopavučenka létavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2187 nálezů, 253 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1001 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past39818752648
Sklepávání2358058
Individuální sběr1221300119
Smyk731280128
Žlutá miska1102
Nárazová past0101
Prosev1114023
Eklektor89013
dv0101
sf0101
ra4306
?2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (905 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů4415012
vrbové křoviny0202
bučiny nižších poloh499019
suťové a roklinové lesy2605
slaniska1001
ostatní pole4001
suché lesní lemy0202
dubohabřiny3110019
vlhké lesní lemy0101
suché doubravy2001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8609
vnější stěny budov2301
rašeliniště534323071
paseky4522017
Lesy2016018
Lesní okraje65011
lužní lesy nížin26915017
osluněné skály nižších poloh7208
horská vřesoviště4205
luční ostřicové mokřady2506
Xerotermní travinobylinná společenstva1411020
pískovny0202
horské bučiny3706
Louky1411034
mokré louky59068076
ostřicové porosty stojatých vod8612016
kamenolomy67012
Horské biotopy1217015
Břehy tekoucích vod1749021
Kultury listnáčů8406
údolní jasanoolšové luhy581009
podmáčené smrčiny8409
Močály1623026
suché křoviny238019
A121100104010
písčiny01105
mezofilní louky46037041
haldy a výsypky41010
výsadby jehličnanů4416030
obilná pole884192061
Lesní cesta3315
skály a sutě v horách0101
bažinné olšiny128015
úhory246010
travnaté stepi1232029
ruderály8714025
Stojaté a pomalu tekoucí vody1821010
Přirozené lesy10106
kamenité suti nižších poloh910017
štěrkové břehy řek1101
00000002203
Polní biotopy1161707
Acidofilní bory5106
lesostepní doubravy76011
ovocné sady bez bylinné vegetace18143037
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1303
okraje silnic1001
širokolisté horské nivy9106
alpínské trávníky12433025
interiéry budov1203
reliktní bory na skalách3003
Těžební jámy1001
pastviny1001
městské parky0202
horské smrčiny2304
21211101102
skalní stepi na vápenci2810016
Louky a pastviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020