Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 10× 1082× 120× 1218×

Erigone atra Blackwall, 1833

České jménopavučenka létavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1218 nálezů, 264 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1218 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5298098
Neurčeno98105270208
Zemní past39029062681
Individuální sběr2241250125
Sklepávání2552056
Žlutá miska1102
Nárazová past0101
Eklektor89013
Prosev2231034
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1218 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2017019
Neurčeno373162271297
Ruderály8815026
Paseky4622018
Močály1624027
Lužní lesy nížin32926028
Louky1412035
Suché křoviny248020
Slaniska1102
Bylinné porosty břehů4415012
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Bučiny nižších poloh499019
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Suťové a roklinové lesy4907
Obilná pole1002
Vlhké doubravy1001
Mezofilní louky35235031
Dubohabřiny27105
Ostatní pole888192062
Kukuřičná pole1201
Suché lesní lemy0101
Vlhké lesní lemy0202
Suché doubravy96016
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8609
Vnější stěny budov2301
Rašeliniště535323072
Lesní okraje65011
Stinné skály nižších poloh7208
Porosty borůvek4205
Luční ostřicové mokřady2506
Xerotermní travinobylinná společenstva1411020
Horské bučiny3706
Mokré louky59068076
Ostřicové porosty stojatých vod8612016
Kamenolomy67012
Horské biotopy1217015
Břehy tekoucích vod1749021
Výsadby listnáčů8406
Podmáčené smrčiny6407
Horské smrčiny4306
Ovocné sady s luční vegetací19147047
Písčiny01105
Haldy a výsypky41010
Výsadby jehličnanů4517032
Lesní cesta3315
Skály a sutě v horách0101
Mokřadní olšiny128015
Úhory246010
Suché louky1232029
Stojaté a pomalu tekoucí vody1821010
Přirozené lesy10106
Kamenité suti nižších poloh910017
Štěrkové břehy řek1101
Polní biotopy1161707
Acidofilní bory5106
Lesostepní doubravy76011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1303
Pastviny1092012
Okraje silnic1001
Širokolisté horské nivy9106
alpínské trávníky12433025
Interiéry budov1203
Reliktní bory na skalách3003
Těžební jámy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0202
Skalní stepi na vápenci2810016
Louky a pastviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy