Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 10× 1082× 159× 1257×
Erigone autumnalis Erigone autumnalis Emerton, 1882
Erigone cristatopalpus Erigone cristatopalpus Simon, 1884
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 598× 168× 779×
Erigone dentosa Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894
Erigone jaegeri Erigone jaegeri Baehr, 1984 Kriticky ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894, Micrargus prope laudatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) and Theridion familiare O. Pickard-Cambridge, 1871 are new records for the Czech Republic.

 © Oto Zimmermann
To learn whether the recent increase in the number of Central European spider species reflects a still-incomplete state of faunistic research or real temporal changes in the Central European fauna, we evaluated the records of 47 new species observed in 2008–2020 in Czechia, one of the faunistically best researched regions in Europe. Because of the intensified transportation of materials, enabling the introduction of alien species, and perhaps also because of climatic changes that allow thermophilic species to expand northward, the spider fauna of this region is dynamic. Our analysis showed that only 15 spider species newly recorded in Czechia likely belong to the indigenous fauna. The remaining two-thirds likely appeared in this region recently. Half of these species are likely thermophilic species that expanded their distribution to the north, possibly due to global warming, and the second half are subtropical or tropical species introduced to heated buildings. Only three species were introduced to natural habitats, and only two of them, Mermessus trilobatus and Erigone autumnalis (Linyphiidae), can be considered true invasive species.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

Cortestina thaleri (Knoflach, 2009), Erigone autumnalis Emerton, 1882, Micaria pulicaria (Sundevall, 1831), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) and Theridion hannoniae Denis, 1945 are new records for Czech Republic. Up to 20.12.2020, we included 881 spider species in the araneofauna of the Czech Republic.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2040 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 3916 914 2 697
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1987 373 71 428
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 98 105 270 208
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 79 55 0 113
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 227 129 0 131
Erigone cristatopalpus Simon, 1884 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 125 94 0 100
Erigone jaegeri Baehr, 1984 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 58 106 0 109
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 42 54 0 78
Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 26 55 0 59
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 31 24 0 38
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 22 33 0 36
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 13 4 0 13
Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 8 9 0 13
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 1 0 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 5 0 0 4
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 4 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 6 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2040 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 393 177 271 319
Erigone cristatopalpus Simon, 1884 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 485 139 4 261
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 592 70 0 78
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 182 24 0 49
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 888 192 0 62
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 739 132 0 49
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 535 323 0 72
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 74 31 0 33
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 191 47 0 47
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 107 27 0 42
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 12 35 0 32
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 18 21 0 29
Erigone jaegeri Baehr, 1984 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 353 36 0 32
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 190 47 0 22
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 14 12 0 35
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 11 11 0 13
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 329 26 0 29
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 55 4 0 19
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 88 15 0 26
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 50 6 0 18
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 124 33 0 25
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 28 13 0 18
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 17 49 0 21
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 10 17 0 15
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 45 17 0 32
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 2 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 16 24 0 27
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 9 6 0 16
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 13 10 0 11
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 28 10 0 16
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 14 3 0 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 14 11 0 20
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 8 0 7
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 49 9 0 19
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 7 3 0 7
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 20 17 0 19
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 6 0 7
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 46 22 0 18
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 6 8 0 8
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 24 9 0 21
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 8 0 5
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 86 12 0 16
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 7 2 0 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 6 5 0 11
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 4 0 10
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 4 1 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 67 10
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 45 15 0 13
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 8 3 0 7
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 9 10 0 17
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 3
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 12 17 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 7 6 0 4
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 109 2 0 12
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 41 0 0 7
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 12 8 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 2 0 4
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 6 7 0 12
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 4
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 8 6 0 9
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 5
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 24 6 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 25 5 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 10 1 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 10 3 0 8
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 5 3 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 3 0 7
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 7 6 0 11
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 18 21 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 2 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 116 17 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 125 21 0 6
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 4 9 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 4 0 5
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 9 2 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 3
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 27 1 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 6 0 0 5
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 6 4 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 3
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 11 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 3 0 4
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 7 2 0 8
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 4 2 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 5 3 0 4
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 8 4 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 1 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 3 3 1 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 3
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 2 5 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 5 2 0 4
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 5 1 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 3 7 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 3 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 4
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 3 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 3 4 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 6 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 2
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 2
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky