Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 41x 4x 45x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 11x 13x 299x 68x 391x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (288 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 1 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 19 55 10 105
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 2 8
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 27 42 17 73
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 36 0 20
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 14 51 3 46
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 11 0 12
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 8 0 0 8
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 4 0 6
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 4
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (268 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 15 4 44
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 5 10 5 30
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 20 0 8
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 5 2 7
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 15 1 15
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 9 0 13
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 6 27 1 14
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 5 1 10
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 5 0 9
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 6 0 8
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 5 1 7
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 15 0 6
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 2 6
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 5
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 8 5
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 4 1 5
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 6 0 5
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 2 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 3
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 1 3
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 2 0 3
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 1 0 2
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 4 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 2
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky