Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 41× 10× 51×
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 11× 13× 299× 111× 434×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (485 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 7 0 11
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 47 42 0 137
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 1 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 23 77 13 127
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 2 8
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 35 48 17 81
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 15 39 0 24
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 16 57 5 56
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 11 1 13
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 5 1 8
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 8 0 0 8
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 4
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (485 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 12 3 16
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 68 65 3 169
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 15 4 44
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 11 47 7 36
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 5 11 5 31
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 20 0 8
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 5 2 7
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 9 0 13
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 7 0 11
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 7 1 12
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 7 0 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 6 0 8
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 5 1 7
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 15 0 7
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 4 0 7
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 2 6
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 5 1 6
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 7 0 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 6 0 5
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 8 5
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 5 1 0 5
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 4
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 2 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 1 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 5 0 3
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 2 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 2
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 1 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 1 0 2
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky