Kvadráty: 5741
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 4x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 8 0 2
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 3 5 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 13 20 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 1 3 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 13 20 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 7 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 2 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020