Kvadráty: 5741
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (69 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 8 12 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 5 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 5 8 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 7 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (69 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 13 20 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 7 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy