Kvadráty: 5741
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 8 12 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 5 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 5 8 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 7 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 13 20 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 7 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy