Kvadráty: 5446 5741 6956 5969
  Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 7x 2x 9x

Talavera thorelli (Kulczyński, 1891)

České jménoskákavka Thorellova
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy9 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002
Poslední nález 2019 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška900-1400

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8207
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Přechodová rašeliniště0101
Lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy