Kvadráty: 5446 5741 6956 5969
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený

Talavera thorelli (Kulczyński, 1891)

České jménoskákavka Thorellova
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy9 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002
Poslední nález 2019 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška600-1400

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8207
Neurčeno0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0101
Neurčeno7107
Lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy