Nálezy podle období  
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 12× 23×

Ero tuberculata (De Geer, 1778)

České jménoostník hrbolkový
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy23 nálezů, 16 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-750

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pro rok 2021 byli pro titul Evropský pavouk roku zvoleni ostníci rodu Ero. Pokud jsou pavouci vnímáni jako nemilosrdní lovci, pak o ostnících to platí dvojnásob, protože se specializují na pavouky. Dorůstají střední velikosti (délka těla v rozmezí 2–5 mm) a tvarem připomínají snovačky. Vyznačují se prodlouženými předními páry nohou, sloužícími k uchopení kořisti. Dva předposlední články nohou, holeně a nárty, jsou na vnitřním okraji hřbetní strany vyzbrojeny řadou dlouhých prohnutých ostnů, které se střídají s krátkými trny. I ostatní páry nohou mají poměrně dlouhé a štíhlé. Přední část těla ostníků (hlavohruď) je oválná, uprostřed zdvižená, zadní část (zadeček) pak krátká a kulovitá. Druhy žijící v České republice nesou na hřbetě zadečku páry hrbolků.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Ero tuberculata (De Geer, 1778) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0101
Individuální sběr0202
Smyk1102
Fotografie0101
Neurčeno43110
Eklektor1001
Zemní past1336
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Ero tuberculata (De Geer, 1778) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Vřesoviště nižších poloh0101
Interiéry budov0303
Písčiny1001
Travnaté stepi0101
Neurčeno42310
Lesní okraje1001
Kamenité suti nižších poloh0202
Paseky1001
Výsadby jehličnanů0101
Suché louky0112
 SamciSamiceMláďataNálezy