Records by time
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero tuberculata (De Geer, 1778) Strongly endangered 2x 3x 10x 2x 17x

Ero tuberculata (De Geer, 1778)

Czech nameostník hrbolkový
Threat levelStrongly endangered
Records17 nálezů, 12 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (9 used records)
Ero tuberculata (De Geer, 1778) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0101
Eklektor1001
Prosev0101
Zemní past0335
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (9 used records)
Ero tuberculata (De Geer, 1778) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov0101
interiéry budov0101
Lesní okraje1001
kamenité suti nižších poloh0202
paseky1001
výsadby jehličnanů0101
travnaté stepi0112
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020