Nálezy podle období
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 4x 36x 24x 67x
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 20x 4x 24x
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 3x 5x 277x 49x 334x
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 2x 3x 12x 3x 20x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pro rok 2021 byli pro titul Evropský pavouk roku zvoleni ostníci rodu Ero. Pokud jsou pavouci vnímáni jako nemilosrdní lovci, pak o ostnících to platí dvojnásob, protože se specializují na pavouky. Dorůstají střední velikosti (délka těla v rozmezí 2–5 mm) a tvarem připomínají snovačky. Vyznačují se prodlouženými předními páry nohou, sloužícími k uchopení kořisti. Dva předposlední články nohou, holeně a nárty, jsou na vnitřním okraji hřbetní strany vyzbrojeny řadou dlouhých prohnutých ostnů, které se střídají s krátkými trny. I ostatní páry nohou mají poměrně dlouhé a štíhlé. Přední část těla ostníků (hlavohruď) je oválná, uprostřed zdvižená, zadní část (zadeček) pak krátká a kulovitá. Druhy žijící v České republice nesou na hřbetě zadečku páry hrbolků.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

Fotografie

Ero aphana
Ero furcata
Ero tuberculata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (445 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 11 13 3 34
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 6 0 9
Ero furcata (Villers, 1789) 42 58 2 109
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 4 3 1 10
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 4 3 6 10
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 3 6 0 9
Ero furcata (Villers, 1789) 71 55 27 132
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 3 3 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 4 6 3 11
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 4 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 12 23 9 41
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 6 47 15 21
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 3 2 2 7
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 7 0 7
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 5 8 3 16
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 5 6
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (445 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 11 10 6 35
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 5 0 8
Ero furcata (Villers, 1789) 42 44 16 101
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 4 2 3 10
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 5 48 14 20
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 3 4 6
Ero furcata (Villers, 1789) 7 5 3 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 1 2
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 3 3 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 1 3 4 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 9 2 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 8 0 12
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 3 4 3 7
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 4 0 6
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 3 8
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 6 2 0 7
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 4 0 7
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 3 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 4 0 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 4 6
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 4
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 3 1 2 6
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 0 5
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 3 1 6
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 2 0 5
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 3 5 0 5
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 4 0 4
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 1 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 1 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 4 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceninySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy