Nálezy podle období
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 4x 36x 24x 67x
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 20x 4x 24x
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 3x 5x 277x 56x 341x
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 2x 3x 12x 4x 21x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pro rok 2021 byli pro titul Evropský pavouk roku zvoleni ostníci rodu Ero. Pokud jsou pavouci vnímáni jako nemilosrdní lovci, pak o ostnících to platí dvojnásob, protože se specializují na pavouky. Dorůstají střední velikosti (délka těla v rozmezí 2–5 mm) a tvarem připomínají snovačky. Vyznačují se prodlouženými předními páry nohou, sloužícími k uchopení kořisti. Dva předposlední články nohou, holeně a nárty, jsou na vnitřním okraji hřbetní strany vyzbrojeny řadou dlouhých prohnutých ostnů, které se střídají s krátkými trny. I ostatní páry nohou mají poměrně dlouhé a štíhlé. Přední část těla ostníků (hlavohruď) je oválná, uprostřed zdvižená, zadní část (zadeček) pak krátká a kulovitá. Druhy žijící v České republice nesou na hřbetě zadečku páry hrbolků.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

Fotografie

Ero aphana
Ero furcata
Ero tuberculata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (453 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 11 13 3 34
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 6 0 9
Ero furcata (Villers, 1789) 42 58 2 109
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 4 3 1 10
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 4 3 6 10
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 3 6 0 9
Ero furcata (Villers, 1789) 71 55 27 132
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 3 3 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 4 6 3 11
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 4 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 12 26 9 44
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 6 47 15 21
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 6 10 3 19
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 3 2 2 7
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 7 0 7
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 6 7
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (453 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 11 10 6 35
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 5 0 8
Ero furcata (Villers, 1789) 42 44 16 101
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 4 2 3 10
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 9 53 16 31
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 3 4 6
Ero furcata (Villers, 1789) 7 5 3 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 1 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 3 3 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 1 4 4 10
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 6 10 2 15
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 9 2 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 2 0 1 3
Ero furcata (Villers, 1789) 6 4 0 9
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 8 0 12
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 3 4 3 7
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 5 6 0 10
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 3 8
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 4 0 6
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 6 2 0 7
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 3 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 4 0 6
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 3 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 4 6
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 5 1 6
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 0 5
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 2 0 5
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 4 0 4
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 1 4
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 0 3
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 3 0 0 3
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 1 3
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 3
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 3 0 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 3 4 0 3
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 3
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 1 3
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy