Nálezy podle období
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 4x 36x 15x 58x
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 20x 4x 24x
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 3x 5x 277x 30x 315x
Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 2x 3x 12x 2x 19x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (254 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 3 3 3 9
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 3 6 0 9
Ero furcata (Villers, 1789) 70 51 27 128
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 3 3 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 3 5 3 9
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 4 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 9 16 9 31
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 6 47 15 21
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 5 8 3 16
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 5 6
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (262 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 3 4 6
Ero furcata (Villers, 1789) 7 5 3 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 1 2
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 5 48 14 20
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 3 3 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 1 3 4 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 9 2 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 7 0 11
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 3 4 3 7
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 4 0 6
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 3 8
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 6 2 0 7
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 4 0 7
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 4
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 3 1 6
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 4 0 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 4 6
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 3 1 2 6
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 0 5
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 0 5
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 2 0 5
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 1 4
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 4 0 4
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 4 0 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 1 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020