Kvadráty: 6243
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 24 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 24 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy