Kvadráty: 6243
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 24 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019