Nálezy podle období  
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 20× 27×

Ero cambridgei Kulczyński, 1911

České jménoostník Cambridgeův
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy27 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1973, P. Bílek, Buchar & Růžička (databáze)
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-850

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pro rok 2021 byli pro titul Evropský pavouk roku zvoleni ostníci rodu Ero. Pokud jsou pavouci vnímáni jako nemilosrdní lovci, pak o ostnících to platí dvojnásob, protože se specializují na pavouky. Dorůstají střední velikosti (délka těla v rozmezí 2–5 mm) a tvarem připomínají snovačky. Vyznačují se prodlouženými předními páry nohou, sloužícími k uchopení kořisti. Dva předposlední články nohou, holeně a nárty, jsou na vnitřním okraji hřbetní strany vyzbrojeny řadou dlouhých prohnutých ostnů, které se střídají s krátkými trny. I ostatní páry nohou mají poměrně dlouhé a štíhlé. Přední část těla ostníků (hlavohruď) je oválná, uprostřed zdvižená, zadní část (zadeček) pak krátká a kulovitá. Druhy žijící v České republice nesou na hřbetě zadečku páry hrbolků.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past37010
Vysavač2002
Smyk2002
Individuální sběr0404
Neurčeno2609
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno46011
Slaniska1001
Luční ostřicové mokřady0101
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Interiéry budov0101
Mokré louky3306
Močály0202
Bylinné porosty břehů0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
 SamciSamiceMláďataNálezy