Records by time  
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Not endangered 20× 27×

Ero cambridgei Kulczyński, 1911

Czech nameostník Cambridgeův
Threat levelNot endangered
Records27 nálezů, 17 kvadrátů
First record 1973, P. Bílek, Buchar & Růžička (databáze)
Last record 2021 , Pavel Vonička
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-850

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Pro rok 2021 byli pro titul Evropský pavouk roku zvoleni ostníci rodu Ero. Pokud jsou pavouci vnímáni jako nemilosrdní lovci, pak o ostnících to platí dvojnásob, protože se specializují na pavouky. Dorůstají střední velikosti (délka těla v rozmezí 2–5 mm) a tvarem připomínají snovačky. Vyznačují se prodlouženými předními páry nohou, sloužícími k uchopení kořisti. Dva předposlední články nohou, holeně a nárty, jsou na vnitřním okraji hřbetní strany vyzbrojeny řadou dlouhých prohnutých ostnů, které se střídají s krátkými trny. I ostatní páry nohou mají poměrně dlouhé a štíhlé. Přední část těla ostníků (hlavohruď) je oválná, uprostřed zdvižená, zadní část (zadeček) pak krátká a kulovitá. Druhy žijící v České republice nesou na hřbetě zadečku páry hrbolků.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (27 used records)
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past37010
Vysavač2002
Smyk2002
Individuální sběr0404
Neurčeno2609
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno46011
Slaniska1001
Luční ostřicové mokřady0101
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Interiéry budov0101
Mokré louky3306
Močály0202
Bylinné porosty břehů0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords