Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 241× 114× 362×

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

České jménolistovník štíhlý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy362 nálezů, 150 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, (semi-humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška0-950

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (362 použitých nálezů)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4710740125
Vysavač3202
Neurčeno4080898
Individuální sběr21452770
Žlutá miska134014
Zemní past15175530
Prosev613415
Sklepávání0628
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (362 použitých nálezů)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0302
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1607
Ruderály4304
Ostřicové porosty stojatých vod2715
Neurčeno6310223149
Kamenolomy0346
Mokré louky57111
Suché louky58916
Mezofilní louky0606
Suché lesní lemy0101
Vřesoviště nižších poloh2203
Močály31048
Suché křoviny4689
Slaniska0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1606
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin3604
Vlhké doubravy0101
Bylinné porosty břehů0101
Obilná pole1001
Písčiny5508
Lesní okraje1616
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8121016
Výsadby jehličnanů0202
Ovocné sady a vinohrady4001
Luční ostřicové mokřady1203
Paseky1012
Břehy tekoucích vod3906
Lesy1214
Louky49811
Ovocné sady s luční vegetací17210
Bahnité břehy0101
Reliktní bory na skalách0101
Louky a pastviny2102
Stinné skály nižších poloh0201
Stojaté a pomalu tekoucí vody3624
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Horské bučiny1001
Mokřadní olšiny2102
Bučiny nižších poloh0202
Suché doubravy0111
Pastviny0101
Lesní cesta1203
Haldy a výsypky04507
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Rašeliniště5407
Skalní stepi na vápenci1214
Přirozené lesy6131
Lesostepní doubravy0051
Vlhké lesní lemy0101
Výsadby listnáčů0412
Úhory0404
Porosty borůvek0101
Rašelinné bory0001
 SamciSamiceMláďataNálezy