Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 5x 241x 73x 321x

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

České jménolistovník štíhlý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy321 nálezů, 130 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, (semi-humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (231 použitých nálezů)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk42854096
Individuální sběr21442769
Žlutá miska134014
Zemní past14175529
Prosev613415
Sklepávání0628
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (180 použitých nálezů)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály1102
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů0101
písčiny1101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Porosty vysokých ostřic2614
Kamenolom0245
Lesní okraje1616
Pískovna1203
Cesty, silnice1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8121016
Kulturní lesy0101
Močály3947
Xerotermy na jiných podkladech48913
Ovocné sady a vinohrady4001
Floristicky pestré křoviny1201
Slatiniště1203
Vlhké louky5418
Lesní paseky1012
Břehy tekoucích vod3906
Lesy1214
Louky49811
Ovocné sady17210
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Mezofilní louky0201
Louky a pastviny2102
Skály nižších a středních výšek0201
Stojaté a pomalu tekoucí vody3624
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Horské buko-jedlové lesy1001
Písečné přesypy4407
Bažinné olšiny2102
Květnaté bučiny0101
Lužní lesy2503
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0111
Polní meze0101
Lesní cesta1203
Haldy a výsypky04507
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Rašeliniště a slatiniště4405
Přechodová rašeliniště0001
Vrchoviště1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1214
Rákosiny, orobincové porosty1403
Křoviny a skupiny stromů mimo les2487
Přirozené lesy6131
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0051
Borové monokultury0101
Bylinný lem lesa0101
Kultury listnáčů0412
Urbánní biotopy0101
Luční úhory0404
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rašelinné březiny a bory0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020