Kvadráty: 6547
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 2x 2x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019