Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 3x 378x 41x 424x

Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863

České jménozápředník tmavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy424 nálezů, 154 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Alois Pavličko
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1400

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (317 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr42440088
Smyk42108374
Zemní past691026122
Prosev1425021
Sklepávání4538
Eklektor0404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (304 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
paseky1102
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Rašelinné a podmáčené smrčiny1001
pastviny1101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Slaniska1102
mezofilní louky0101
Močály31132341
Přechodová rašeliniště420010
Vrchoviště914014
Lesní paseky617013
Lesy818021
Vlhké louky1049139
Porosty vysokých ostřic4509
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou11503
Rašeliniště a slatiniště2035117
Břehy tekoucích vod919013
Skalní stepi na vápencových podkladech0201
Rákosiny, orobincové porosty31108
Louky741018
Horské biotopy0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2103
Horské smrčiny1003
Horské buko-jedlové lesy2103
Rašelinné březiny a bory2102
Luční úhory0202
Xerotermy na jiných podkladech0201
Louky a pastviny21204
Lužní lesy0202
Slatiniště78009
Stojaté a pomalu tekoucí vody6904
Bylinné porosty na březích potoků a řek7706
Borové monokultury3104
Kultury listnáčů2102
Kultury jehličnanů0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les1213
Podmáčené smrčiny0604
Pískovcová skalní města0101
Písečné přesypy0101
Bažinné olšiny01405
Kulturní lesy2404
Lesní okraje0602
Smrkové monokultury55315
Mezofilní louky14704
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1101
Kácené vrbové křoviny1001
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Parky0101
Ovocné sady1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1301
Květnaté bučiny1401
Kamenité sutě1001
 SamciSamiceMláďataNálezy