Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 6x 732x 36x 778x

Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863

České jménozápředník tmavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy778 nálezů, 153 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1400

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (317 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk54131389
Individuální sběr30442085
Zemní past77906114
Prosev39011
Sklepávání4639
?0805
Eklektor0404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (298 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny1101
bylinné porosty břehů8707
paseky618014
mokré louky1150141
mezofilní louky14805
Močály31131340
rašeliniště3369141
Lesy818021
ostřicové porosty stojatých vod3407
horská vřesoviště21804
Břehy tekoucích vod919013
skalní stepi na vápenci0201
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod31108
Louky741018
Horské biotopy0101
dubohabřiny2103
horské smrčiny1003
horské bučiny2103
rašelinné bory2102
úhory0202
travnaté stepi0201
Louky a pastviny21204
údolní jasanoolšové luhy0202
luční ostřicové mokřady78009
Stojaté a pomalu tekoucí vody6904
výsadby jehličnanů1059114
Kultury listnáčů2102
suché křoviny1213
podmáčené smrčiny1705
osluněné skály nižších poloh0101
písčiny0101
bažinné olšiny01405
Lesní okraje0602
reliktní bory na skalách0101
vrbové křoviny1001
00000002001
širokolisté horské nivy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
městské parky0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
bučiny nižších poloh1401
kamenité suti nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020