Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 3x 378x 44x 427x

Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863

České jménozápředník tmavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy427 nálezů, 157 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Alois Pavličko
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (427 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr42440088
Neurčeno2632241107
Smyk42110377
Zemní past691026122
Prosev1425021
Sklepávání4538
Eklektor0404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (427 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky1102
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Neurčeno2835746120
Vlhké lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Rašelinné a podmáčené smrčiny1001
Pastviny1101
Porosty borůvek0001
Devětsilové lemy horských toků1001
Slaniska1102
Mezofilní louky0101
Močály31132341
Přechodová rašeliniště420010
Vrchoviště914014
Lesní paseky617013
Lesy818021
Vlhké louky1049139
Porosty vysokých ostřic4509
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou11503
Rašeliniště a slatiniště2035117
Břehy tekoucích vod919013
Skalní stepi na vápencových podkladech0201
Rákosiny, orobincové porosty31108
Louky741018
Horské biotopy0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2103
Horské smrčiny1003
Horské buko-jedlové lesy2103
Rašelinné březiny a bory2102
Luční úhory0202
Xerotermy na jiných podkladech0201
Louky a pastviny21204
Lužní lesy0202
Slatiniště78009
Stojaté a pomalu tekoucí vody6904
Bylinné porosty na březích potoků a řek7706
Borové monokultury3104
Kultury listnáčů2102
Kultury jehličnanů0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les1213
Podmáčené smrčiny0604
Pískovcová skalní města0101
Písečné přesypy0101
Bažinné olšiny01405
Kulturní lesy2404
Lesní okraje0602
Smrkové monokultury55315
Mezofilní louky14704
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1101
Kácené vrbové křoviny1001
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Parky0101
Ovocné sady1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1301
Květnaté bučiny1401
Kamenité sutě1001
 SamciSamiceMláďataNálezy