Rok
2018
Autoři
Martin Čapek
Druhy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ES
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ES
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ES
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ES
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ES
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ES
Obsah

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.

Citace
Čapek M. (2018): Pavouci (Araneae) orlickohorských bučin. Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Orlické hory Mts. Orlické hory a Podorlicko 25 (1/2): 13–74.

Fotografie