Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 1390x 109x 1521x

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1521 nálezů, 289 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(semi-humid), humid, very humid
StratumGround layer, (Herb layer)
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1211 použitých nálezů)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr119168843308
Zemní past69083038352761
Smyk831586989
Prosev46471442
Sklepávání648711
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1042 použitých nálezů)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky91161743148
Rákosiny, orobincové porosty574165837
Lesní okraje2334518
Močály3061882483
Lužní lesy135010
pískovny5501
úhory1001
lužní lesy nížin2101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů2102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy71106
Bahnité říční náplavy0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1301
Kamenolom139613
Slatiniště2932615
Bažinné olšiny333902948
Porosty vysokých ostřic20818
Stojaté a pomalu tekoucí vody5047116
Přechodová rašeliniště3327
Rašeliniště a slatiniště79581545
Bylinné porosty na březích potoků a řek16664376457
Vrchoviště918019
Skalní stepi na vápencových podkladech14815
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2342916
Horské buko-jedlové lesy2314
Xerotermní travinobylinná společenstva1304
Kulturní lesy2203
Pískovna1214
Břehy tekoucích vod113560866111
Acidofilní bukové bučiny3001
Smrkové monokultury1210276
Rašelinné březiny a bory5905
Bylinný lem lesa18402
Louky250207545
Urbánní biotopy8585934
Mezofilní louky29309
Květnaté bučiny14204
Pastviny7504
Lesy810112
Ruderály6841012
Louky a pastviny7213
Luční úhory0011
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Kultury jehličnanů2002
Borové monokultury1001
Štěrkové lavice121308
Lesní cesta38905
Cesty, silnice2103
Haldy a výsypky26126
Pole582138445
Horské biotopy0201
Písečné přesypy3604
Skládky2263
Křoviny a skupiny stromů mimo les11827167
Skály nižších a středních výšek3003
Kamenité sutě6307
Pískovcová skalní města2304
Polní cesta1302
Podmáčené smrčiny21204
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod651254
Širokolisté vysokostébelné nivy10306
Slaniska1001
Lesní paseky1624013
Sklepy0101
Ovocné sady244102123
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5904
Kácené vrbové křoviny14933011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha18986
Polní meze361707
Floristicky pestré křoviny3013
Porosty chrastice rákosovité861013
Křovinatý plášť lesa444801
Polní úhory34028403
Acidofilní bory1201
Xerotermy na jiných podkladech0001
Přirozené lesy1909
Interiéry budov1304
Parky1803
Horské smrčiny1602
Obhospodařované pozemky0201
Suťové a roklinové lesy2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Polní biotopy4102
Ovocné sady a vinohrady1001
 SamciSamiceMláďataNálezy