Kvadráty: 6568 5563 6675 5967 6248 6068 6069 6471 6371 6370 6473 6373 6264 6274 6161 6666 6472 5457 7067 5966 5456 5157 6676 7072 6972 6268 6773 6368 6847 6275 6662 5862 6050 6369 6873 7166 6162 6076 5158 6474 5156 6377 5843 7161 6441 6266 6166 6267 5546 6757 7162 6469 6569 6376 7266 6751 6669 7154 6952 7350 5357 7351 6458 6570 5353 6575 5253 6071 7059 5664 5759 7167 7168 7171 6176 7251 6770 6858 6771 7250 6970 6547 6673 6974 6143 6241 5562 6874 7052 5969 6340 5553 5552 6052 5249 7165 6758 5452 6963 6478 5360 5953 5764 7451 6048 6348 6341 5248 5545 5445 5541 5960 6859 5848 5849 6958 5741 7057 7163 7263 6053 6051 6153 5861 7170 7060 5259 5653 5352 5952 6558 6557 6555 7069 6256 6456 6357 6674 5363 5762 6657 6160 6255 5250 5865 5965 5446 5949 6672 6572 6358 6362 5957 6854 5753 6148 5868 7071 5358 5772 6273 6755 6363 6656 7172 5742 5841 5954 6663 6154 5744 5644 6955 5859 5961 5860 6272 5866 6061 6956 6175 5256 5455 6355 5867 5349 5765 5555 6361 7073 7068 5655 5463 6660 5958 6946 5453 5351 5252 5350 6650 6947 6863 7046 7065 6476 5354 6845 6846 6070 5668 5355 6759 6860 5669 5260 5255 7155 6461 6360 6951 5768 5547 6658 6372 6152 6159 6260 6573 5948 6477 5951 6749 6049 6549 5667 7053 5950 7055 5548 5770 5648 5152 5151 5959 6047 5947 5450 7047 5942 5858 6343 6240 6349 5758 5769 6063 6451 6848 7152 7252 5739 5840 5939 6250 6246 6748 6062 6150 5556 6149 6055 6249 6350 5863 5853 6852 5963 5869 6254 5647 5645 5543 6374 5447 6754 5747 6655 5449 5864 6457 5652 6177 6151 7148 5752 5852 5945 5749 5870 7149 7151 6850 5955 6259 6954 5254 6174 5364 5258 6645 5763 6356 5464 7054 6445 5461 5854 6766 6864 7066 7267
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22× 1390× 214× 1626×

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1626 nálezů, 322 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Nízká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1625 použitých nálezů)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr119971645338
Pozorování0201
Zemní past73593246352828
Prosev46501445
Vysavač1001
Neurčeno16177412310
Smyk841586990
Žlutá miska0201
Sklepávání648711
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1626 použitých nálezů)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy1311616
Kamenité břehy potoků0302
Louky1009
Okraje silnic2204
Rašeliniště91791872
Mokřady22006
Lesy00013
Suché louky0102
Lužní lesy nížin9155940
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod576169842
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin91119
Suťové a roklinové lesy6207
Neurčeno26491330107495
Mokré louky91462043153
Horské smrčiny11706
Mezofilní louky338012
Bylinné porosty břehů17764506565
Lesní okraje2334518
Vlhké lesní lemy19503
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny14940017
Luční ostřicové mokřady3034617
Suché lesní lemy0101
Močály3061882483
Ostřicové porosty stojatých vod20929
Úhory34128415
Štěrkové břehy řek131409
Dubohabřiny181087
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy71106
Bahnité břehy0101
Mokřadní olšiny333902948
Stojaté a pomalu tekoucí vody5047116
Skalní stepi na vápenci14815
Horské bučiny2314
Xerotermní travinobylinná společenstva1304
Výsadby jehličnanů17122712
Břehy tekoucích vod113560866111
Bučiny nižších poloh17205
Rašelinné bory5905
Louky250207545
Ruderály1551281549
Pastviny4322011
Lesy810112
Louky a pastviny7213
Lesní cesta38905
Haldy a výsypky26126
Ostatní pole583141447
Horské biotopy0201
Písčiny3604
Suché křoviny165751711
Stinné skály nižších poloh5307
Kamenité suti nižších poloh6307
Podmáčené smrčiny21204
Písčité břehy651254
Širokolisté horské nivy10306
Slaniska1001
Paseky1624013
Interiéry budov1405
Ovocné sady s luční vegetací244102123
Porosty borůvek5904
Acidofilní bory1201
Přirozené lesy1909
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1803
Obhospodařované pozemky0201
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Polní biotopy4102
Ovocné sady a vinohrady1001
 SamciSamiceMláďataNálezy