Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 1325x 90x 1437x

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1437 nálezů, 287 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(semi-humid), humid, very humid
StratumGround layer, (Herb layer)
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1211 použitých nálezů)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr38680062374
Zemní past77993055330723
Smyk401066979
Prosev6112124
?2403
Sklepávání0234
ra1124
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1039 použitých nálezů)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny6715
úhory34128415
lužní lesy nížin2646918
bylinné porosty břehů17534466560
kamenité břehy potoků0101
luční ostřicové mokřady2932615
kamenolomy139613
ostřicové porosty stojatých vod20818
bažinné olšiny333902948
Stojaté a pomalu tekoucí vody5047116
mokré louky91161643147
Lesní okraje2234517
rašeliniště91781770
skalní stepi na vápenci14815
horské bučiny2314
Xerotermní travinobylinná společenstva1304
výsadby jehličnanů1712011
Močály3061872482
Břehy tekoucích vod113560866111
bučiny nižších poloh17205
rašelinné bory5905
suché lesní lemy18402
Louky250207545
ruderály1551281549
mezofilní louky6520016
pastviny7504
údolní jasanoolšové luhy11509
Lesy810112
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod572162835
Louky a pastviny7213
00000003437
dubohabřiny2519811
podmáčené smrčiny31306
štěrkové břehy řek121308
Lesní cesta38905
okraje silnic2103
haldy a výsypky26126
obilná pole583141447
Horské biotopy0201
písčiny3604
suché křoviny165751711
osluněné skály nižších poloh5307
kamenité suti nižších poloh6307
bahnité břehy651254
širokolisté horské nivy10306
slaniska1001
paseky1624013
interiéry budov1405
ovocné sady bez bylinné vegetace244102123
horská vřesoviště5904
vrbové křoviny14933011
Acidofilní bory1201
travnaté stepi0001
Přirozené lesy1909
městské parky1803
212111000271
horské smrčiny1602
Obhospodařované pozemky0201
suťové a roklinové lesy2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Polní biotopy4102
Ovocné sady a vinohrady1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020