Kvadráty: 6055
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 8 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy