Kvadráty: 6363
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus marmoratus Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 1 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 0 1 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 1 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 6 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 2 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 7 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (39 použitých nálezů)
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 1 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 0 1 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 1 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 6 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 2 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 7 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy