Kvadráty: 6363
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus marmoratus Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 1 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 0 1 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 1 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 6 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 1 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 0 1 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 1 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 6 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy