Kvadráty: 6363
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 6x 6x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 6x 6x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 2x 2x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 1 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 0 1 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 1 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 6 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 1 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 0 1 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 1 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 6 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020