Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1225× 123× 1351×

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

České jménopavučenka hrabanková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1351 nálezů, 219 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Petr Veselý
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1351 použitých nálezů)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1213590130854
Individuální sběr5883095
Prosev57115183
Neurčeno1631514211
Smyk1721024
Sklepávání2204
Eklektor14016080
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1351 použitých nálezů)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Ostřicové porosty stojatých vod111009
Lesy201520127
Suťové a roklinové lesy1521025
Skály a sutě v horách1513
Mokré louky3621031
Bylinné porosty břehů1605
Výsadby jehličnanů2991210182
Neurčeno279185134289
Ovocné sady s luční vegetací3406
Výsadby listnáčů118010
Lužní lesy nížin128011
Horské smrčiny5726033
Bučiny nižších poloh6442054
Rašeliniště3143047
Lesní okraje1124020
Horské bučiny1946024
Stinné skály nižších poloh21769067
Okraje silnic1101
Kamenité suti nižších poloh158012
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0302
Břehy tekoucích vod1013011
Podmáčené smrčiny1116010
Reliktní bory na skalách174012
Porosty borůvek6407
Dubohabřiny19706
Mokřadní olšiny2012027
Pastviny96010
Lesostepní doubravy4408
Skalní a suťové biotopy4204
Přirozené lesy2323039
Suché křoviny8207
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4438050
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7307
Haldy a výsypky01012
Suché doubravy2320033
Luční ostřicové mokřady151109
Suché louky4507
Louky133012
Bahnité břehy5001
Močály51109
Širokolisté horské nivy129013
Jeskyně6303
Rašelinné bory4005
Ruderály7109
Kamenolomy1001
Acidofilní bory4150036
Paseky2310014
Mezofilní louky01207
Lesní cesta3003
Xerotermní travinobylinná společenstva122013
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Polní biotopy3102
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Úhory1102
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy