Kvadráty: 6058
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 3x 4x 7x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x 2x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 7
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 6
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy