Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 14x 13x 1491x 147x 1665x

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

České jménosnovačka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1665 nálezů, 220 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (704 použitých nálezů)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5790386
Individuální sběr2939052
Zemní past53329116521
Smyk7207
?1504
Sklepávání0302
Eklektor296030
ra2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (602 použitých nálezů)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy5428
reliktní bory na skalách3707
výsadby listnáčů0302
dubohabřiny3221033
mezofilní louky3205
lužní lesy nížin3620224
horské bučiny714119
Lesy5838163
Xerotermní travinobylinná společenstva8609
ostřicové porosty stojatých vod2002
osluněné skály nižších poloh2013020
horské smrčiny78016
pískovny2002
bučiny nižších poloh1618026
okraje silnic0101
rašeliniště6043057
Louky5408
rašelinné bory6209
kamenité suti nižších poloh6107
Horské biotopy10806
Lesní okraje113011
bažinné olšiny87013
paseky126014
suché křoviny8408
mokré louky94012
Přirozené lesy138017
kamenolomy2103
výsadby jehličnanů3221035
údolní jasanoolšové luhy67011
Skalní a suťové biotopy4305
Kultury listnáčů7425
haldy a výsypky1009
Lesy vyšších poloh a strmých svahů914113
horská vřesoviště1405
luční ostřicové mokřady6205
00000002001
Břehy tekoucích vod101012
travnaté stepi2406
bahnité břehy3201
Močály6208
širokolisté horské nivy4920024
slaniska2001
bylinné porosty břehů10206
ruderály3203
podmáčené smrčiny5608
Acidofilní bory1311113
alpínské trávníky5003
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4205
úhory5002
lesostepní doubravy4004
vrbové křoviny1001
Lesní cesta1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5103
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
Polní biotopy0101
21211107206
skalní stepi na vápenci2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020