Kvadráty: 5641
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (163 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 15 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 5 2 0 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 2 1 0 2
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 3 0 3
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 2 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 12 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 5 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 2 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 3 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 4 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 2 15 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 5 3 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 5 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 3 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (163 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 7 0 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 5 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 3 16 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 12 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 13 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 4 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 6 3 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 4 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 6 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy