Kvadráty: 5641
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 4x 4x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 3x 3x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 3x 3x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 5x 5x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 3x 3x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (161 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 15 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 5 2 0 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 2 1 0 2
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 3 0 3
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 2 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 12 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 5 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 2 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 3 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 4 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 2 15 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 5 3 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 5 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 3 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (161 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 7 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 5 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 3 16 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 12 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 13 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 4 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 6 3 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 4 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 6 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy