Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 5x 7x 258x 53x 323x

Apostenus fuscus Westring, 1851

České jménozápředka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy323 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2012 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-300-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (260 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past37520030239
Individuální sběr713015
Prosev0312
?1304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (212 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenolomy7409
suťové a roklinové lesy7219023
Lesní okraje1204
travnaté stepi2220026
bučiny nižších poloh1225111
kamenité suti nižších poloh4639034
osluněné skály nižších poloh5103
suché křoviny2104
dubohabřiny1820116
Xerotermní travinobylinná společenstva810015
horská vřesoviště191204
Přirozené lesy169013
výsadby jehličnanů2103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
reliktní bory na skalách2103
vrbové křoviny1001
haldy a výsypky0101
Acidofilní bory208418
podmáčené smrčiny1001
údolní jasanoolšové luhy2002
Břehy tekoucích vod3003
lesostepní doubravy10005
horské bučiny2101
Lesy21104
skalní stepi na vápenci6006
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020