Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 262× 72× 346×

Apostenus fuscus Westring, 1851

České jménozápředka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy346 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Petr Veselý
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (346 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past37721930241
Individuální sběr413015
Neurčeno3130075
Prosev1515110
Smyk11505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (346 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1201
Kamenolomy76010
Neurčeno1366425125
Dubohabřiny2103
Suťové a roklinové lesy7631026
Suché doubravy3335117
Lesní okraje1204
Suché louky2220026
Bučiny nižších poloh1225111
Kamenité suti nižších poloh4639034
Stinné skály nižších poloh5103
Suché křoviny2104
Xerotermní travinobylinná společenstva810015
Porosty borůvek191204
Přirozené lesy169013
Výsadby jehličnanů2103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Reliktní bory na skalách2103
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory208418
Horské smrčiny1001
Lužní lesy nížin2002
Břehy tekoucích vod3003
Lesostepní doubravy10005
Horské bučiny2101
Lesy21104
Skalní stepi na vápenci6006
 SamciSamiceMláďataNálezy