Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Not endangered 5x 7x 262x 57x 331x

Apostenus fuscus Westring, 1851

Czech namezápředka hajní
Threat levelNot endangered
Records331 nálezů, 75 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2012 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(very dry), dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-300-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (256 used records)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past35418730230
Individuální sběr410012
Prosev131519
Smyk11505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (212 used records)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenolomy1001
Suťové a roklinové lesy3301
Lesní okraje1204
Xerotermy na jiných podkladech2220026
Květnaté bučiny92418
Kamenité sutě4639034
Skály nižších a středních výšek5103
Kamenolom6408
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1820116
Xerotermní travinobylinná společenstva810015
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou191204
Přirozené lesy169013
Borové monokultury0101
Suťové a roklinové lesy6916022
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Reliktní bory na skalních podkladech2103
Kácené vrbové křoviny1001
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory208418
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Trnkové křoviny2002
Lužní lesy2002
Břehy tekoucích vod3003
Acidofilní bukové bučiny3103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy10005
Floristicky pestré křoviny0001
Horské buko-jedlové lesy2101
Lesy21104
Smrkové monokultury2002
Skalní stepi na vápencových podkladech6006
 MalesFemalesJuvenilesRecords