Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 262× 65× 339×

Apostenus fuscus Westring, 1851

České jménozápředka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy339 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Petr Veselý
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (339 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past37421430234
Individuální sběr413015
Neurčeno3130075
Prosev1515110
Smyk11505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (339 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1201
Dubohabřiny2103
Suťové a roklinové lesy7631026
Neurčeno1336125119
Suché doubravy3335117
Kamenolomy7409
Lesní okraje1204
Suché louky2220026
Bučiny nižších poloh1225111
Kamenité suti nižších poloh4639034
Stinné skály nižších poloh5103
Suché křoviny2104
Xerotermní travinobylinná společenstva810015
Porosty borůvek191204
Přirozené lesy169013
Výsadby jehličnanů2103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Reliktní bory na skalách2103
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory208418
Horské smrčiny1001
Lužní lesy nížin2002
Břehy tekoucích vod3003
Lesostepní doubravy10005
Horské bučiny2101
Lesy21104
Skalní stepi na vápenci6006
 SamciSamiceMláďataNálezy