Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 5x 7x 262x 58x 332x

Apostenus fuscus Westring, 1851

České jménozápředka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy332 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2012 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-300-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (257 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past36920230231
Individuální sběr410012
Prosev131519
Smyk11505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (213 použitých nálezů)
Apostenus fuscus Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3335117
kamenolomy1001
Suťové a roklinové lesy3301
Lesní okraje1204
Xerotermy na jiných podkladech2220026
Květnaté bučiny92418
Kamenité sutě4639034
Skály nižších a středních výšek5103
Kamenolom6408
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Xerotermní travinobylinná společenstva810015
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou191204
Přirozené lesy169013
Borové monokultury0101
Suťové a roklinové lesy6916022
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Reliktní bory na skalních podkladech2103
Kácené vrbové křoviny1001
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory208418
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Trnkové křoviny2002
Lužní lesy2002
Břehy tekoucích vod3003
Acidofilní bukové bučiny3103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy10005
Floristicky pestré křoviny0001
Horské buko-jedlové lesy2101
Lesy21104
Smrkové monokultury2002
Skalní stepi na vápencových podkladech6006
 SamciSamiceMláďataNálezy