Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 135× 52× 198×

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)

České jménozápředka domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy198 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (198 použitých nálezů)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr15241441
Zemní past11337588
Neurčeno2914458
Fotografie0001
Smyk4103
Eklektor0101
Prosev2216
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (198 použitých nálezů)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1814626
Ruderály0202
Vnější stěny budov2515
Neurčeno5017474
Zahrady1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Dubohabřiny1102
Suťové a roklinové lesy1303
Stinné skály nižších poloh1235
Kamenité suti nižších poloh7225953
Lesní okraje4204
Výsadby jehličnanů1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Kamenolomy0101
Suché louky2204
Acidofilní bory0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Přirozené lesy1001
Suché doubravy1203
Lesy1001
Skalní a suťové biotopy0011
Lesostepní doubravy5005
 SamciSamiceMláďataNálezy