Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 135× 38× 184×

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)

České jménozápředka domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy184 nálezů, 68 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Původnost stanovišťclimax, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (184 použitých nálezů)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr14241339
Neurčeno2914458
Zemní past9434576
Fotografie0001
Smyk4103
Eklektor0101
Prosev2216
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (184 použitých nálezů)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0202
Interiéry budov1714524
Vnější stěny budov2515
Neurčeno3114462
Zahrady1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Dubohabřiny1102
Suťové a roklinové lesy1303
Stinné skály nižších poloh1235
Kamenité suti nižších poloh7225953
Lesní okraje4204
Výsadby jehličnanů1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Kamenolomy0101
Suché louky2204
Acidofilní bory0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Přirozené lesy1001
Suché doubravy1203
Lesy1001
Skalní a suťové biotopy0011
Lesostepní doubravy5005
 SamciSamiceMláďataNálezy