Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 34x 16x 50x
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 3x 65x 3x 71x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 28 11 0 13
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 38 9 0 30
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 13 3 0 13
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 11 1 0 6
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 7 2 0 6
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 2 0 4
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 4 1 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 4 0 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020