Gibbaranea (3x)

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Nezvěstný
České jméno: křižák Ullrichův
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)

České jménokřižák Ullrichův
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy0 nálezů, 0 kvadrátů
První nález 1971, F. Miller, Miller 1971
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišť(climax)
Hojnost výskytuvery rare