Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 962× 193× 1166×
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 334× 114× 451×
Agroeca lusatica Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený 17× 22×
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 68× 62× 133×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality.We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1772 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1052 735 92 796
Agroeca cuprea Menge, 1873 651 325 36 286
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 26 5 0 9
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 215 114 0 108
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 210 115 13 215
Agroeca cuprea Menge, 1873 142 72 0 128
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 53 3 0 10
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 16
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 30 45 1 55
Agroeca cuprea Menge, 1873 67 32 2 21
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 3 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 14 0 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 12 25 51 53
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 23 13 1 23
Agroeca cuprea Menge, 1873 4 14 0 12
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 15 15 0 21
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1772 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 243 175 53 315
Agroeca cuprea Menge, 1873 152 91 27 161
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 4 2 0 6
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 115 81 0 77
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 183 167 40 178
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 9 0 6
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 6 0 6
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 145 113 27 123
Agroeca cuprea Menge, 1873 4 5 0 8
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 15 19 0 22
Agroeca cuprea Menge, 1873 165 102 0 52
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 0 0 4
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 7 0 12
Agroeca cuprea Menge, 1873 193 87 4 56
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 25 6 0 8
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca cuprea Menge, 1873 107 53 6 65
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 53 43 8 44
Agroeca cuprea Menge, 1873 31 16 0 19
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 66 40 4 52
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 33 19 0 11
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 130 57 15 62
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 16 2 0 8
Agroeca cuprea Menge, 1873 116 38 0 28
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 50 2 0 6
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 3 0 4
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 36 12 0 32
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 14 47 5 31
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 7 0 16
Agroeca cuprea Menge, 1873 38 11 0 11
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 18 5 0 14
Agroeca cuprea Menge, 1873 7 5 0 9
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 2 0 3
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 19 12 0 22
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 20 8 0 18
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 4 0 4
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 34 16 0 20
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 155 91 3 16
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 12 5 0 13
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 3
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 3 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 4 4 0 6
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 23 11 0 4
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 16 10 0 10
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 10 3 0 11
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 7 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 13 0 0 4
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 11 1 9
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 1 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 11 0 7
Agroeca cuprea Menge, 1873 5 7 0 3
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 5 0 9
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 10 10 2 8
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 2 0 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 5 0 7
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 28 5 0 7
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 2 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 5 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 0 0 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 11 0 0 5
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 12 3 0 6
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 12 3 0 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 1 0 5
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 1 0 5
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 4 0 5
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 0 0 4
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 2 0 4
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 4 0 5
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 3 0 4
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 4
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 4
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 3
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 2
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 3 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 12 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy